Primo SD


 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Primo SD
Обща дебелина (EN 428)                                                2 mm                    
Дебелина слой износване (EN 429) -
Vinyl дебелина пяна междинен слой (EN 429) - mm -
Дебелина фолио (EN 429) - mm -
Общо тегло (EN 430) 3000 g/m2
Остатъчен отстъп (EN 433)  Прибл. 0.10 mm
   Електропроводимост    Да
 СВИДЕТЕЛСТВОТО КЛАСИФИКАЦИЯТА
  Primo SD
Класификация - търговско (EN 685) - Клас                   34                         
Класификация - промишлено (EN 685) - Клас   43
Звуково въздействие редукция (EN ISO 717-2) в db   -