Eclipse


 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Eclipse Premium
Обща дебелина (EN 428) 2 mm
Дебелина слой износване (EN 429) -
Vinyl дебелина пяна междинен слой (EN 429) - mm -
Дебелина фолио (EN 429) - mm -
Общо тегло (EN 430) 3000 g/m2
Остатъчен отстъп (EN 433)  Прибл. 0.03 mm
 СВИДЕТЕЛСТВОТО КЛАСИФИКАЦИЯТА
   Eclipse Premium
Класификация - търговско (EN 685) - Клас                   34                         
Класификация - промишлено (EN 685) - Клас   43
NF UPEC A + номер на сертификата   312-021.1

Eclipse_Prem1.PNG