IQ Toro SC


 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    IQ Toro SC
Обща дебелина (EN 428)                                                2 mm                    
Дебелина слой износване (EN 429) 2 mm
Общо тегло (EN 430) 3000 g/m2
Остатъчен отстъп (EN 433)  Прибл. 0.10 mm
   Електропроводимост     Да
 СВИДЕТЕЛСТВОТО КЛАСИФИКАЦИЯТА
  IQ Toro SC
Класификация - търговско (EN 685) - Клас                   34                         
Класификация - промишлено (EN 685) - Клас   43

iQ_ToroSC_1.PNG

iQ_ToroSC_2.PNG

iQ_Toro_SC_teh.PNG