IQ Granit SD


 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    IQ Granit SD
Обща дебелина (EN 428)                                                2 mm                    
Дебелина слой износване (EN 429) 2 mm
Общо тегло (EN 430) 3000 g/m2
Остатъчен отстъп (EN 433)  Прибл. 0.10 mm
   Електропроводимост     Да
 СВИДЕТЕЛСТВОТО КЛАСИФИКАЦИЯТА
  IQ Granit SD
Класификация - търговско (EN 685) - Клас                   34                         
Класификация - промишлено (EN 685) - Клас   43

iQ_Granit_SD_1.PNG

iQ_Granit_SD_2.PNG

iQ_Granit_SD_teh.PNG