Primo


 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Primo

 Primo Acoustic         

Обща дебелина (EN 428) 2 mm    3.7 mm                                    
Дебелина слой износване (EN 429) -    2 mm
Vinyl дебелина пяна междинен слой (EN 429) - mm -    1.5 mm
Дебелина фолио (EN 429) - mm -    0.2 mm 
Общо тегло (EN 430) 3000 g/m2    3600 g/m2
Остатъчен отстъп (EN 433)  Прибл. 0.10 mm    Прибл. 0.20 mm
 СВИДЕТЕЛСТВОТО КЛАСИФИКАЦИЯТА
  Primo Primo Acoustic
Класификация - търговско (EN 685) - Клас                   34                          34                                        
Класификация - промишлено (EN 685) - Клас   43 42
Звуково въздействие редукция (EN ISO 717-2) в db   - Прибл. 17 db

Primo_Prem_1.PNG