Veneto xf2


 ТЕХНИЧЕСКИХА РАКТЕРИСТИКИ
Устойчивост на светлина (EN ISO 105-B02 Метод 3) - Level ≥ 6
Реакция на огън 1 (EN 13501-1) КФЛ-S1
Подкрепа 1 (EN 13501-1) На бетон
Съпротивление на плъзгане R9
Електрическо поведение - тялото напрежение (EN 1815) - кВ <2